Kootaan 10 eri alojen toimitusjohtajaa samaan huoneeseen ja potentiaali on huikea

Toimitusjohtajista koostuvat Vertaispöydät™ kokoontuvat parin kuukauden välein arvioimaan liiketoiminnan mahdollisuuksia, ratkomaan ongelmia sekä työskentelemään strategisten ja operatiivisten kysymysten parissa.

Kokoontumiset järjestetään inspiroivissa paikoissa ja Vertaispöydän™ puhemiehinä toimivat kokeneet toimitusjohtajat, jotka varmistavat toimivan vuorovaikutuksen ja asioiden monipuolisen käsittelyn.

Tieto ja oivallus rakennetaan yhdessä

Vertaiskehittämisessä kukin osallistuja tuo oman osaamisensa  ja liiketoimintansa kysymykset yhteiseen kehittämistyöhön. Oivaltaminen ja kehittyminen tapahtuu kompaktissa ryhmässä keskustellen, kysellen, erilaisia näkökulmia jakaen ja yhdessä pohtien.

Tieto ja oivallus ei tule jostakin ylhäältä valmiina, vaan se rakennetaan yhdessä tasavertaisten henkilöiden kesken. Syntyy uutta ymmärrystä ja osaamista, jota dialogiin osallistujilla ei ollut aikaisemmin.

Vertaispöydät (TM) rakennetaan huolellisesti

Osallistujat valitaan ja sitoutetaan kartoituksen perusteella - henkilön kokemus, yrityskoko ja liiketoiminnan dynamiikka huomioiden. Osallistujat ovat aina eri toimialoilta luottamuksellisen ja inspiroivan dialogin mahdollistamiseksi. Osallistujamäärä voi vaihdella 8-12 toimitusjohtajan välillä, joka mahdollistaa asioiden tehokkaan käsittelyn.