Ylimmän johdon vertaisyhteisö

Circulos Oy on toimitusjohtajien vertaisyhteisö, jonka keskiössä on liiketoiminnan ja oman johtajuuden kehittämiseen tähtäävä toimitusjohtajien Vertaispöytä™-toiminta.

Toimimme valtakunnallisesti, mutta paikallisesti kokeneiden puhemiestemme voimin. Yhteisömme jäsenmäärä on rajoitettu alueittain - haluamme tutustua jokaiseen henkilökohtaisesti ja tarjota palvelutasoa ja -sisältöä, johon uskomme.

Yhteisömme jäsenten välillä syntyy vääjäämättä niin kontakteja kuin vahvaa luottamuspääomaakin. Toimintaamme tutustuneet voivat halutessaan ilmoittaa meille halukkuutensa mm. hallitustyöskentelyyn, start-up yritysten mentorointiin tai sijoittamiseen, jolloin ohjaamme ja autamme asiassa eteenpäin.

Osana palveluamme, osana kunkin johtajauraa.

Oma osaaminen ja liiketoiminta yhteiseen kehitystyöhön

Vertaiskehittämisessä kukin osallistuja tuo oman osaamisensa yhteiseen kehittämistyöhön. Tieto ja oivallus ei tule jostakin ylhäältä valmiina, vaan se rakennetaan yhdessä tasavertaisten henkilöiden kesken. Syntyy uutta ymmärrystä ja osaamista, jota dialogiin osallistujilla ei ollut aikaisemmin.

Vertaiskehittämisessä oivaltaminen, oppiminen ja kehittyminen tapahtuu keskustellen, kysellen, erilaisia näkökulmia jakaen ja yhdessä pohdiskellen. Kyseessä on vuorovaikutuksellinen ja yhteisöllinen tapahtuma. Tiedon ja osaamisen ei ajatella olevan yksittäisen asiantuntijan, konsultin tai johtajan hallussa.

Asian ydin paljastuu ja näkökulmat kirkastuvat

Hyvin johdetussa vertaiskehittämisessä asian ydin paljastuu ja näkökulmat kirkastuvat. Siksi jokainen Vertaispöytä™ on suunniteltu siten, että ryhmässä oleva viisaus voi virrata osallistujien välillä luottamuksella ja tehokkaasti.

Puhemiehemme käyttävät paljon aikaa ja energiaa luodakseen toimivia Vertaispöytiä™ ja -suhteita joiden keskinäinen dynamiikka toimii. Vertaispöydät™ ovat luottamuksellisia foorumeita, joissa verkostoidut ja saat tukea, energiaa sekä inspiraatiota.

Olet tervetullut Vertaispöydän™ jäseneksi, kun toimit omistajayrittäjänä tai yrityksen ylimmässä johdossa, omaat kokemusta ja olet valmis jakamaan sitä muiden kanssa - eikä sinulla ole liian suurta egoa!

Mitä Vertaispöytä (TM) on?

Mitä se ei ole?

- Liiketoimintaan keskittyvää

- Ammattimaista ja johdettua dialogia

- Tavoitteellista ja strukturoitua

- Kehittymiseen tähtäävää

- Kannustavaa ja tasa-arvoista

- Luottamuksellista

- Vapaaehtoista

- Keskustelukerho

- Kauppapaikka

- Terapiaistunto

- Elämänhallintaa

- Laatupiiri tai workshop

- Arviointimalli- eikä menetelmä

- Kilpailua tai pätemistä

- Pelkkä verkostoitumisväline