Vertaislinja (TM) yhdistää rinnakkaiset Vertaispöydät (TM)

Vertaislinja™ on keskinäisen yhteistyön mahdollistava silta toimintaan sitoutuneiden toimitusjohtajien kesken eri vertaispöytien välillä. Tilanteesi tai ongelmasi ei varmasti ole uusi. Todennäköisesti ainakin jonkun Vertaispöydän™ jäsen on kohdannut vastaavan tilanteen aiemmin tai on sellaisessa juuri parhaillaan.

Puhemiehet yhdistävät eri Vertaispöytien™ jäseniä keskenään ja huolehtivat ryhmädynamiikan säilymisestä. Puhemiehet osallistuvat kaikkien Vertaispöytien™ toimintaan ja tuntevat siten jäsenet henkilökohtaisesti. 

Vertaislinja™ ja vuosittainen VertaisSummit™ mahdollistavat toisten onnistumisista ja virheistä oppimisen sekä verkottumisen yli yksittäisten Vertaispöytien.

Oppimista ja verkottumista yli Vertaispöytien (TM)

Puhemiehet yhdistävät eri Vertaispöytien(TM) jäseniä ongelmineen.