10 toimitusjohtajaa keskittää huomionsa Sinun tavoitteisiin ja haasteisiin.

Keskustele, oivalla, ratkaise

Luottamuksellinen vertaiskehitysyhteisö.

8-12 toimitusjohtajan Vertaispöytä™ kokoontuu tutussa ryhmässä 5 kertaa vuodessa puhemiehensä johdolla arvioimaan liiketoiminnan mahdollisuuksia, ratkomaan ongelmia ja työskentelemään strategisten ja operatiivisten kysymysten parissa. Johtajat edustavat eri toimialoja, mutta ovat kokemuksensa puolesta samalla viivalla. Kukin tilaisuus kestää n. 5,5 h alkaen lounaalla.

Kunkin Vertaispöydän™ kokoonpano suunnitellaan ja rakennetaan huolellisesti erikseen. Osallistujat valitaan ja sitoutetaan kartoituksen perusteella - henkilön kokemus, yrityskoko ja liiketoiminnan dynamiikka huomioiden. Osallistujat ovat aina eri toimialoilta luottamuksellisen ja inspiroivan dialogin mahdollistamiseksi.

Näitä kompakteja Vertaispöytiä™ täydentää lisäksi vuosittainen, kaikki ryhmät kokoava ja yhdistävä VertaisSummit™ huipputapahtuma.

Pallottele ja mankeloi ideoita luottamuksella

Puhemiehet "opiskelevat" aina.

Vertaispöytien™ puhemiehet investoivat paljon aikaa ja energiaa luodakseen rakentavia ja tuottavia vertaiskehitysyhteisöjä ja suhteita. Puhemiehen rooli on kyseenalaistaa vastauksia, ei pelkästään esittää kysymyksiä.

Puhemiehemme ovat kokeneita ja monialaisia toimitusjohtajia, jotka Vertaispöydässä huolehtivat toiminnan sujuvuudesta ja monipuolisuudesta sekä toimivat niin liiketoimintaosaajana, ongelmanratkaisijana, resurssina, advokaattina, kuuntelijana ja oppijana- kuten kaikki muutkin osallistujat.

Tutustu puhemiehiimme täällä.

Mitä Vertaispöytä(TM) on?

- Liiketoimintaan keskittyvää

- Ammattimaista ja johdettua dialogia

- Tavoitteellista ja strukturoitua

- Havaintoihin perustuvaa

- Kehittymiseen tähtäävää

- Kannustavaa ja tasa-arvoista

- Luottamuksellista

- Vapaaehtoista


Mitä se ei ole?

- Keskustelukerho

- Kauppapaikka

- Kilpailua tai pätemistä

- Terapiaistunto

- Elämänhallintaa

- Laatupiiri tai workshop

- Pelkkä verkostoitumisväline