Kohtaa hyödyllisiä kysymyksiä kahdenkeskisissä tapaamisissa puhemiestemme kanssa

Puhemiehet ovat kokeneita toimitusjohtajia

Osallistujilla on mahdollisuus kahdenkeskiseen, yritystään koskevien haasteiden, mahdollisuuksien ja tavoitteiden identifiointiin ja sparraukseen pari kertaa vuodessa ja tarvittaessa useamminkin Vertaispöydän™ puhemiehen kanssa.

Tutustut puhemiehen asiantuntemukseen, taustaan ja kokemukseen kattavasti Vertaispöydän™ kokoontumisissa, joten luottamuksellisten kahdenkeskisten istuntojen sisältö ja aiheet ovat sovittavissa luontevasti ja kulloiseenkin tilanteeseen sopien.