Mikäli olet tutustunut jo toimintaamme ja jokin seuraavista aihepiireistä kiinnostaa sinua nyt tai tulevaisuudessa, niin ilmoita tästä puhemiehillemme, joiden kunkin oma verkosto kattaa satoja toimitusjohtajia, omistajayrittäjiä ja sijoittajia.

Astuessasi ensi kerran mukaan toimintaamme, olet automaattisesti halutessasi osa Vaikuttajarinkiä.

Kiinnostaako hallitustyö?

Samalla, kun opitaan muiden kokemuksista ja luodaan uutta tietoa yhdessä mm. Vertaispöydässä, niin tutustutaan luontevasti ja vääjäämättä myös muihin toiminnassamme mukana oleviin kollegoihin. Syntyy kontakteja ja luottamusta, joka puolestaan luo pohjan mahdolliselle laajemmalle yhteistyölle. 

Mukanaolo Vertaispöydässä onkin avannut useille jäsenillemme mahdollisuuksia hyödyntää kokemustaan uudella tavalla, kuten esimerkiksi toisen yrityksen hallituksen jäsenenä tai puheenjohtajana.

Kerro kiinnostuksestasi puhemiehillemme.

Kiinnostaako start-up yritysten tukeminen?

Uusia kiinnostavia yrityksiä syntyy päivittäin ja paljon. Kokemuksen ja sitä tarvitsevien yritysten törmäyttäminen toisiinsa ei kuitenkaan ole aina helppoa tai itsestäänselvyys. Useimmiten se vaatii ainakin viitseliäisyyttä. 

Teemme läheistä yhteistyötä mm. Aalto Start-up Centerin kanssa ja useat toiminnassa mukana olevat henkilöt ovat päätyneet  mentoroimaan tai ottamaan tätäkin vahvempaa roolia start-up yrityksissä kauttamme. 

Puhemiehistöämme kuuluu myös mm. FIBANin (Finnish Business Angel Network) jäsenistöön, tarjoten pääsyn myös sen tapahtumiin ja yrityskenttään.

Kerro kiinnostuksestasi puhemiehillemme.

Kiinnostaako sijoittaminen?

Yritysjärjestelyjä tehdään jälleen kasvavissa määrin. Yritykset pienistä suurempiin etsivät sijoittajia ja pääomaa. Toisilla saattaa olla edessään sukupolvenvaihdos. 

Myös lukuisat  toiminnassamme mukana olevat yritykset hakevat aktiivisesti ratkaisuja liiketoimintansa kehittämiseen joko yritysostojen tai -myyntien kautta. Tämä voi tarjota suorasta sijoittamisesta ja kokonaisvaltaisemmasta vaikuttamisesta kiinnostuneille mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

Teemme yhteistyötä mm. Aalto Start-up Centerin kanssa ja puhemiehistöämme kuuluu FIBANin (Finnish Business Angel Network) jäsenistöön. Nämä tuovat osaltaan mahdollisuuksia myös start-up sijoittamisen.

Kerro kiinnostuksestasi puhemiehillemme.