Ota koppi Vertaispöydän(TM) toukokuun vinkeistä

Kun haluat laittaa alan pelisäännöt uusiksi, sinun on löydettävä tapa olla kiinnostavasti erilainen - tuotteen, palvelun, paketoinnin tai toimintatavan suhteen. Provosoi hnkilöstöä luovaksi pyytämämällä kaksi ehdotusta, yksi turvallinen ja yksi pelottava. Vaikka pelottava ei sellaisenaan etenisikään, siitä saattaa löytyä hyödyllisiä aineksia.

Vie pelikuvion pohtiminen pidemmälle esittämällä seuraavat kysymykset vähintäänkin johtoryhmässä - mieluiten kuitenkin eri tasoilla:

1) Mitkä ovat tärkeimmät toimintakaavat, joita me ja kilpailijamme noudattavat?

2) Mitä tapahtuu, jos rikomme ne?

3) Jos ei olisi pelkoa epäonnistumisesta, niin mitä kokeiltaisiin?

4) Mitä tapahtuu, jos kilpailija tekee kohdat 1-3

"Emme koskaan edes tutki halvinta, koska oletamme kalliimman tuottavan meille enemmän arvoa". Halvimpaan kun sisältyy jo lähtökohtaisesti oman epävarmuuden tai heikkouden tunnustaminen.

Hankkiudu paikalle ensimmäisenä ja luo massiivinen arvolupaus, johon muut eivät yksinkertaisesti kykene.

Suurin osa asiakkaista ei myöskään lähde hinnan takia. He lähtevät koska kokevat, ettei heistä välitetä. Kokemukset ja muistot haalistuvat, ellei niihin sisälly tunnetta - tunne liimaa muistot. Mistä teidän asiakkaanne voivat konkreettisesti havaita, että heistä välitetään?

Strategian toteuttaminen on sosiaalista toimintaa. Johtoryhmällä ja muilla koalitioilla on potentiaali ulottaa strategian menestyksellinen toteuttaminen lattiatasolle, mutta muutos matkaa ihmisten välillä ja vallitsevaan moraaliin perustuen.

Viime kädessä kysymys on siis tunnepohjaisesta ja älyllisestä investoinnista, jonka ihmiset päättävät tehdä (tai olla tekemättä) omassa sosiaalisessa ympäristössään.

Strategiamuutoksen pitäisi vaikuttaa myös johtamistapaan ja organisaation, järjestelmien, tavoitteiden, mittarien ja palkitsemisen on tuettava jalkautusta. Viisas kiteytys löytyy myös Vertaispöydästä klassikkoaiheeseen:

Ruotsalainen diskuteeraus = ajatusten yhtenäistyminen = jalkautuksen tapahtuminen ikään kuin itsekseen.

Levitä liiketoimintasi seinille!

Liiketoiminnan visualisointi auttaa oikeasti ja esim. Business Model Canvas työkalua kannattaa kokeilla ainakin seuraavista syistä:

1) Se systematisoi bisneskehitystä ja tiivistää liiketoiminnan dynamiikan kaikkien ymmärrettävään muotoon.

2 ) Se auttaa henkilöstöä hahmottamaan omaa merkitystään kokonaisuudessa edistäen motivaatiota ja hyvinvointia.

3) Se auttaa löytämään uusia disruptiivisia toimintamalleja - kunhan sen tekee näkyväksi.

Ota yhteyttä meihin suoraan tai lähetä postia, jos haluat kuulla toiminnastamme ja osallistumismahdollisuuksista lisää!