Ota koppi Vertaispöydän(TM) syyskuun vinkeistä!

Alisuorituksen ja -suorittajien käsittely perityissä tiimeissä? Konsensus toimitusjohtajien keskuudessa on vahva: Odotukset pöytään heti ja tuki muutoksen tekemiseen kaikille saataville.

Aikaa kurssin muuttamiselle on kuitenkin vain päivistä viikkoihin, joten nopeus ja läpinäkyvyys ovat valttia. Aikaa ei kannata hukata toiveiden ylläpitämiseen ja tekosyiden kehittämiseen olla tekemättä mitään, joten mahdolliset ikävätkin päätökset kannattaa tehdä viivyttelemättä.

Konsensustamme tukee Harvard Business Review:n laaja tutkimus (6/2017), jonka mukaan n. 70% johtajista katui viivyttelyään perimiensä tiimien virityksessä & uudistamisessa.

Toimitusjohtaja, herätys! Työntekijöiden luovuuden vapauttaminen ja inspiroiminen toiminnan kehittämiseen on ehkä keskeisin johtajuuden tavoite maailmassa, jossa uusien asioiden tekeminen on edelleenkin vaikeampaa kuin rutiinien toisto, mutta missä liiketoiminta saattaa kääntyä ympäri hetkessä.

Kehitys- ja innovaatiotoiminta vaatii systematiikkaa, ohjelman ja kulttuurin ja siksi sille kannattaa asettaa tavoitteita. Hyväksi havaittuja työkaluja ovat mm. seuraavat panoksiin ja prosessiin liittyvät mittarit:

-kehitystyöhön kytkettyjen asiakkaiden määrä

-ideointiin muodollisesti kytkettyjen työntekijöiden määrä

-kehittämiseen kytkettyjen ulkopuolisten kontaktien määrä (korreloi laatuun)

-työajasta allokoitu osuus työntekijöiden omien ideoiden työstämiseen

-ideariihien määrä ja niissä generoidut ideat (teorian mukaan enemmän ideoita = enemmän hyviä ideoita)

Löytyyhän aihe myös mm. johtoryhmäsi agendalta?

Laita yrityskulttuuri töihin. On vaikea ellei mahdotonta onnistua muutoshankkeessa, jos kulttuuri on vastakkainen. Kulttuurin muuttaminen on hidasta, joten sovita hankkeesi, askeleesi tai strategiasi mieluummin sille sopivaksi. Varmista mielessäsi, mille sektorille henkilöstö olisi hedelmällisintä saada kehittymisen ja muutoksen läpimenon kannalta; mukavuusalueelle, venymisalueelle vai paniikkialueelle?

Kärsivällisyyttäkin tarvitaan. Tilanne yrityksessä on sama kuin 100 m leveässä rivissä, joka päätetään kääntää 90 astetta oikealle. Keskellä käännös on nopea, mutta ulkoreunalla matka kestää kauemmin.

Väitämme, että tehokkaana katalyyttinä toimivan yrityskulttuurin muotoutumiseen on lopulta aika yksinkertaista vaikuttaa. Johtajuus ohjaa käyttäytymistä ja käyttäytyminen luo vallitsevan kulttuurin. Entistäkin helpommaksi se muuttuu, kun käyttäytyminen näkyy kaikilla johtamisen tasoilla ja samalla tavoin.

Terävyyttä syksyn bisneskehitykseen neljällä yksinkertaisella kysymyksellä

Mitä tarvitsemme lisää? Kokonaan uutta? Mitä meidän pitäisi vähentää? Entäpä lopettaa kokonaan?

Fenderkin esitti kysymyksen itselleen ja tajusi tarvitsevansa digitaalisen tavan opettaa kitaransoittoa. Puolet kitaranostajista ei ole nimittäin koskaan soittanut kitaraa ja 90% heistä lopettaa soittamisen vuoden sisällä.

Oivalluksen lopputuloksena syntyi lojaalimpi ja lisää tuotteita ja palveluja ostava asiakas.

Ota yhteyttä meihin suoraan tai lähetä postia, jos haluat kuulla toiminnastamme ja osallistumismahdollisuuksista lisää!