Vertaispöytä Spesiaali(TM) Tampereella 24.1

27.01.2017

Itsenjohtaminen on uusi kansalaistaito – työoikeuden käytännöt johtajan työkalupakkiin

Finlaysonin Palatsi loi upeat puitteet Tampereella 24.1. pidetylle Vertaispöytä Spesiaali™ -tilaisuudelle. Asiantuntijoiden johdolla käsiteltiin mielenkiintoisia aiheita ja Vertaispöydän jäsenet osallistuivat keskusteluun tuttuun aktiiviseen tyyliin.

Keskustelut kytkeytyivät alustusten jälkeen samaan teemaan. Toimintaympäristö muuttuu ja johtamisen on muututtava sen mukana. Uudenaikaisissa organisaatioissa yhä useammin vaaditaan itsenjohtamisen taitoja niin johdolta kuin henkilöstöltäkin. Työ ei ole vain mekaanista suorittamista, jota kyettäisiin hallitsemaan työaikaa ja tehtävien suorittamista mittaamalla. Keskeisiksi hyveiksi muodostuvat työn teon motivaatio, luovuus ja innovaatiokyky, joiden esiintuomiseen eivät perinteiset johtamismenetelmät aina sovellu.

Aikaisemmin yritysten johtamista helpottaneet organisaatiorakenteet, mittarit ja keinot ovat vanhenemassa. Yhteiskunnallisella tasolla tarkasteltuna keskustelu tuntuu junnaavan paikallaan, kun perinteisiä malleja yritetään "väkisin" soveltaa muuttuneessa toimintaympäristössä. Tämä näkyy selvästi myös työoikeudellisissa asioissa, jossa monimutkaisia, vahvaa substanssitietoa - ja usein tunteitakin, sisältäviä tapauksia yritetään ratkoa oikeudessa. Yksiselitteiseen näyttöön on usein mahdotonta päästä, mikä on varsinkin työnantajalle haaste, kun työlainsäädäntö suojaa työntekijää ja näyttövelvoite on työnantajalla.

Työoikeuden puheenvuoro selkiytti työntekijän ja työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia sekä antoi kuulijoille selkeän viitekehyksen ja eväät miten puuttua alisuoriutumiseen ja tarvittaessa miten päättää työsuhde. Asiantuntijoiden puheenvuorojen kautta aukesi moni henkilöstöön liittyvä tilanne ja ongelma uudella tavalla ja tuli hyviä ideoita niiden käsittelyyn. Voisi sanoa että onnistuneella itsenjohtamisella, sekä johtajan että alaisen, voidaan välttyä työoikeuden byrokratialta ja jos/kun työoikeus astuu kuvaan, itsenjohtaminen sekä työoikeuden periaatteiden tunteminen säästää aikaa ja rahaa sekä nostaa henkistä hyvinvointia molemmin puolin.

Johtajan itsenjohtaminen, Pekka Pirhonen, Humap Consulting Oy, www.humap.com

Työoikeuden kokemuksia ja vinkkejä, Antti Palmujoki, Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy, www.makitalo.fi

12.12.2018Vertaispöydän(TM) joulukuun vinkkejä
31.05.2018Vertaispöydän(TM) toukokuun vinkkejä
27.02.2018Vertaispöydän(TM) helmikuun vinkkejä
09.11.2017Vertaispöydän(TM) marraskuun vinkkejä
07.09.2017Vertaispöydän(TM) syyskuun vinkkejä
12.06.2017VertaisSummit'17 kokosi toimitusjohtajia valtakunnallisesti
28.05.2017Vertaispöydän(TM) toukokuun vinkkejä
18.04.2017Vertaispöydän(TM) huhtikuun vinkkejä
09.03.2017SoMe strategiat kuntoon Sealife Helsingissä
27.01.2017Vertaispöytä Spesiaali(TM) Tampereella 24.1

Siirry arkistoon »