Ota koppi vertaispöydän(TM) toukokuun vinkeistä!

Olipa kerran armeija, joka oli joutunut vihollisen hyökkäyksen kohteeksi. Hyökkäävän joukon johtajalle tuotiin viesti, että joukot on nyt kokonaan piiritetty. Tähän hän totesi: " Jättäkää ryhmitykseen aukko, jonka piirittämämme joukot voivat havaita. Näin he eivät taistele täydellä voimalla, vaan miettivät koko ajan olisiko vielä mahdollisuutta paeta."

Muista, että täydet tehot saa yleensä irti vain silloin, kun varasuunnitelma ei ole jatkuvasti mielessä. Johtajan tehtävä on tietysti myös virittää joukkonsa uskomaan onnistumisen mahdollisuuksiin, sillä ilman sitä ei synny motivaatiota.

Se mikä on kahdenkeskistä bisnestä, ei kuulu johtoryhmään. Ainoastaan johtoryhmätyön kollektiivisuus ja yksikkökohtaisen siiloutumisen välttäminen tekee asioista yhteisiä ja luo samalla tärkeää näkemystä myös seuraaja- ja varamiessuunnitteluun. Tällöin myös strategia ja sen pääkohdat on helpompi pitää esillä agendan vakiokohtina. Jos muut asiat silti vievät suurimman osan ajasta, strategia on irrallaan elävästä elämästä tai se ei ainakaan ohjaa johtoryhmän työtä.

Jos taas kahden kesken keskusteltaessa tilannekuva ei ole selvä tunnissa tai kahdessa kenen tahansa jäsenen kanssa keskusteltaessa pitkänkin eron jälkeen, niin asiasisältö tai henkilöt ovat vääriä.

Huonot johtajat pyrkivät muuttamaan ihmisiä, ne hyvät puolestaan systeemiä. Ihmiset työskentelevät systeemissä ja johtajan tehtävä on työstää ja parantaa sitä, työntekijöiden avustuksella. Hyväksi havaittuja ja helposti sovellettavia käytännön vinkkejä johtamisen ja muutoksen apuvälineiksi voivat olla:

1) Ns. vapaan tuolin käytäntö, jossa yksi henkilö kerrallaan pääsee seuraamaan esim. johtoryhmän kokousta. Läpinäkyvyys lisää luottamusta.

2) Yrityksen arvoja vahvasti toteuttaneen työntekijän palkitseminen, jota ainoastaan muu henkilöstö voi ehdottaa. Näkyvyys tarkoittaa muutosvoimaa.

3) Koko henkilöstön kattavat "Meet & greet" tapaamiset, jossa työntekijät ohjaavat keskustelua ja toimitusjohtaja vain kuuntelee aktiivisesti. Kyseessä ei ole kyselytunti, vaan enemmänkin toimitusjohtajan oppitunti, jonka soveltamismahdollisuudet ovat moninaiset.

Kuutiointi kannattaa, jos kehityshankkeet eivät tartu

Tai jos tuntuu, ettei siitä kuuluisasta pallosta oteta koppia. Hanki johtotiimillesi tai muille pelintekijöillesi kuutio kullekin, jonka kullakin sivulla on kirjattuna vain yksi kehityshanke, jonka edistämisestä henkilöllä on vastuu - ml. itsesi. Kuutio rajoittaa hankkeiden maksimimäärän, priorisoi ja tekee hankkeet näkyväksi ja sinetöi tilivelvollisuuden konkreettisesti.

Kuutio on hyvä pohja keskusteluille, se auttaa hahmottamaan kunkin hankekuormaa ja sen sivujen otsakkeita voidaan vaihtaa tai siirtää. Hankkeet eivät myöskään vain unohdu tai katoa ainakaan ilman keskustelua. Soveltamistapoja voi olla lukuisia, mutta oikea fyysisyys ei ole haitaksi.